Contactgegevens

Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie
Postbus 14623
1001 LC Amsterdam
info@handchirurgie.nl

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Handchirugie (NVvH) na gebleken belangstelling voor de hand- en polschirurgie.

Als lid heeft u toegang tot de website van de vereniging waarop u vergader- en congresdata kunt vinden en inschrijf formulieren. Verder krijgt u als lid the Journal of Hand Surgery (JHS), European Volume, toegestuurd en bent u via de vereniging eveneens lid van de FESSH en de IFSSH. Tevens gelden gereduceerde inschrijfgelden voor de wetenschappelijke vergaderingen van de vereniging.

Hiervoor geldt dat uw aanvraag door twee leden van de vereniging ondersteund moet worden. De leden die u voordragen dienen u persoonlijk te kennen en hun ondersteuning toe te lichten op de huishoudelijke vergadering waarop u wordt voorgedragen. U zelf dient ook op deze vergadering aanwezig te zijn. Er wordt van u verwacht dat u tenminste 1 keer per 2 jaar aanwezig bent op een huishoudelijke vergadering van de vereniging.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt 175 euro per jaar. Het lidmaatschapsgeld voor de vereniging wordt geïnd via automatische incasso.

Uw lidmaatschap gaat in op 1 januari van het daaropvolgende jaar indien u wordt voorgedragen op de najaarsvergadering. Vanaf 1 januari ontvangt u dan the JHS. Indien u zich aanmeldt op de voorjaarsvergadering gaat uw lidmaatschap in op 1 juni van het lopende kalenderjaar en bent een 6 maanden contributiegeld verschuldigd. U ontvangt dan vanaf 1 juni het tijdschrift. Bij niet nakomen van de verplichtingen wordt het lidmaatschap beeindigd.

Een aanvraag voor een lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor handchirurgie, dient voor de huishoudelijke vergadering aan de leden te worden toegezonden als bijlage bij de notulen van de huishoudelijke vergadering.

De inschrijving sluit 2 weken voor de huishoudelijke vergadering.

Meer gedetailleerde informatie omtrent beëindiging en inschrijving kunt u terug vinden in de statuten. Vul hieronder uw gegevens in om het lidmaatschap aan te vragen.

Your image will be resized if needed to a maximum dimension of 150 pixels width x 4000 height automatically, but your image file should not exceed 4000 KB.


Kies bestand. Maximaal 4MB.

By clicking "lid worden", you certify that you have the right to distribute this photo and that it does not violate the Terms and Conditions.

* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht


De volgende gegevens zijn niet zichtbaar voor andere leden. Enkel voor het bestuur van de vereniging.

* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht


De volgende werkgegevens zijn openbaar en zichtbaar voor patiënten, zorgverleners en leden. U kunt tot 3 locaties opgeven. Minimaal 1 is verplicht.

* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht

.

.


Met de volgende gegevens kunt u in de toekomst inloggen in het leden-gedeelte van de website.

* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht
* Verplicht


Uw aanvraag dient door twee leden van de vereniging te worden ondersteund. Tevens dient u akkoord te gaan met de statuten van de vereniging.

* Verplicht