Leden

Verslag voorjaarscongres 2017

Op 20 mei verzamelden bijna honderd hand-enthousiastelingen zich in St Michiels Gestel voor het voorjaarssymposium van de vereniging voor handchirugie. Het zou een leerzame en ontspannen dag worden waarbij gediscussieerd werd over de optimale behandeling van verschillende handfracturen.
Tijdens de ALV vroeg in de ochtend heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij voorzitter Miryam Obdeijn en secretaris Ruud Deijkers afscheid namen en hun plek afstonden aan de nieuwe bestuursleden Niels Schep, Anne Vochteloo en Mark Smeulders.

De congresdag ging van start met vlammend betoog van Milko de Jonge, die als radioloog een goede informatieuitwisseling en -samenwerking tussen chirurg en radioloog betoogde en op zijn eigen wijze commentaar gaf op veelgebruikte, maar niet-bijdragende beeldvormende diagnostiek.
Hierna was het de beurt aan Dr Nagy, Prof .Dr De Smet en Prof Coert om op illustratieve en heldere wijze hun ervaringen met vinger-luxatiefracturen, duimbasis-, metacarpaal- en falanxfracturen met de aanwezigen te delen.

Vervolgens werd het publiek op enthousiaste manier uitgedaagd in de discussie naar aanleiding van de door Dr Schep ingebrachte casuistiek.
Tenslotte grepen een aantal jonge, talentvolle onderzoekers de mogelijkheid om hun innovatieve wetenschappelijke prestaties te delen in een aantal korte presentaties.

Voorjaarscongres 2017
Voorjaarscongres 2017
Voorjaarscongres 2017
Voorjaarscongres 2017
Voorjaarscongres 2017