Leden

Casus informatie

Wanneer u een vraagstuk heeft dat u wilt delen met uw collegae, kunt u gebruik maken van het casussysteem op deze website. Met dit systeem kunt u een casus opmaken en versturen, welke automatisch via e-mail naar alle leden (indien aangemeld bij het systeem) wordt doorgestuurd.

Reacties, via e-mail, op het betreffende vraagstuk worden vervolgens ook weer automatisch doorgestuurd. Het opstellen en versturen van een casus is mogelijk via zowel de website, als uw eigen mailprogramma. U kunt zich, te alle tijde, zelf aan- en afmelden voor het systeem.

casus uitleg

Richtlijnen

Richtlijn Carpale Tunnel Syndroom

NVvH_Richtlijn_carpaletunnelsyndroom.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Cerebrale Parese

NVvH_Richtlijn_cerebraleparese.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Distale Radius Fractuur

NVvH_Richtlijn_distaleradiusfractuur.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Dupuytren

NVvH_Richtlijn_dupuytren.doc - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Het Operatieve Traject

NVvH_Richtlijn_hetperoperatievetraject.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn KANS

NVvH_Richtlijn_KANS.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Postoperatieve Pijnbestrijding

NVvH_Richtlijn_postoperatievepijnbestrijding.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Preoperative Traject

NVvH_Richtlijn_preoperatievetraject.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Richtlijn Ulnaropathie

NVvH_Richtlijn_ulnaropathie.pdf - 24 okt 2013

Download PDF

Afmelden casus

Afmelden voor de NVvH casus
E-mailadres:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestanden

Nog geen bestanden

Casus uploaden

Voordat u een casus kunt versturen, dient u zich eerst aan te melden.
Naam:
E-mailadres:
 

Om uw casus naar alle (bij deze mailing ingeschreven) leden te sturen, kunt u het onderstaande formulier invullen.

Ook kunt u uw casus opstellen en doorsturen via uw eigen mailprogramma. Hierbij heeft u meer opties voor het opmaken en de mogelijkheid om bijlagen te versturen. Klik hier om een casus via uw eigen mailprogramma op te stellen.

Alle verstuurde mails (via zowel dit formulier, als uw eigen mailprogramma) krijgen "NVvH" als afzender. Daarnaast zullen het logo en de tekst "Casus NVvH" automatisch aan het onderwerp worden toegevoegd.

Naam 
E-mailadres 
Onderwerp 
Bericht 
    

NVvH Reisbeurs 2015

Net zoals de afgelopen jaren is er voor komend jaar een reisbeurs beschikbaar voor de leden, die zich verder willen ontplooien op het gebied van de (internationale) handchirurgie. De reisbeurs bedraagt 500 euro.

Personen komen in aanmerking voor een reisbeurs indien ze:

  • Lid zijn van de Nederlandse vereniging voor handchirurgie.
  • In het jaar van toekenning een bezoek brengen aan één of meerdere internationale kliniek(en) of handchirurg(en).
  • Een schrijven (email/brief) kunnen overhandigen met toekenning van de te bezoeken kliniek dan wel handchirurg.
  • Een voordracht over het bezoek/ fellowship op een vergadering van de NVvH is wenselijk.


Het bestuur van de NVvH zal alle inzendingen in overweging nemen en bepalen aan welk lid de beurs wordt toegekend, hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Inzendingen kunnen met aanbiedingsbrief, CV en toekenning gestuurd worden aan het bestuur van de NVvH, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In januari 2015 zal het lid aan wie de beurs is toegekend benaderd worden.

Congresdata

NVvH Voorjaarscongres 2018

Zenuw compressie, Perifere neuropathie - Zaterdag 2 juni 2018
De Ruwenberg, Sint-Michielsgestel


Info volgt

NVvH Najaarscongres 2018

PROMs - 30 november 2018
Locatie volgt


Info volgt

Formulieren

Toestemming automatische incasso

NVvH_toestemming_automatische_incasso.doc - 28 jan 2016

Download PDF

NVvH Voorjaarscongres: Fracturen in de hand

Van harte nodigen wij u uit voor het NVvH Voorjaarscongres 'Fracturen in de hand’ op zaterdag 20 mei in De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel.

Meer informatie over het congres vindt u op: www.nvvhcongres.nl.
Op de website kunt u uitgebreide informatie vinden over het programma, de sprekers, de locatie, aanmelden en het doen van uw betaling.

Aanmelden Voorjaarscongres - 20 mei 2017

Aanmelden via de website is t/m vrijdag 19 mei 2017 (23.59 uur) mogelijk

Nu aanmelden 

 


Call for abstracts

Uw abstract graag aan Brigitte van der Heijden mailen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op! Abstracts in het Engels aanleveren.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Namens het bestuur van de NVvH hopen wij u allen te mogen verwelkomen bij De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie

Handletselboek

Handletselboek

NVvH_Handletselboek.pdf - juni 2017

Download PDF

Handletselkaart

NVvH_Handletselkaart.pdf - juni 2017

Download PDF

Aankondiging Voorjaarscongres 2016

Op vrijdag 3 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie weer haar voorjaarscongres, dit keer in het prachtige Groningen. We zijn te gast in het Martini ziekenhuis.

Via deze pagina kunt u de aankondiging en het programma bekijken. De mogelijkheid tot inschrijven volgt zo spoedig mogelijk.

Voorjaarscongres NVvH 2016

3 juni 2016, Martini Ziekenhuis, Groningen

Download aankondiging 

 

Programma

Download programma 

FESSH 2021 in Amsterdam

Met veel genoegen kan ik u mededelen dat de NVvH de bid voor de organisatie van de FESSH in 2021 heeft gewonnen in Budapest.

Nederland is inmiddels een belangrijke speler geworden in Europa op het gebied van de Handchirurgie. De Nederlandse vereniging van Handchirurgie is een van de grootste in Europa met inmiddels 230 leden. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht waarvan er verschillende zijn gepresenteerd op het afgelopen FESSH congres dat op afgelopen 22-24 juni werd gehouden in Budapest.

Ieder jaar nemen relatief veel Nederlanders deel aan het Europese Handexamen met succes. Verschillende leden zijn actief in Europa in o.a het Europese Tijdschrift voor Handchirurgie, het FESSH examen committee en de counsil van de FESSH. Al deze inspanningen zijn uiteindelijk beloond in Budapest met het binnenhalen van de organisatie van het FESSH congres in 2021 in Amsterdam. Een mijlpaal. Dit heugelijke feit wilden we graag met u delen. U kunt de presentatie bezichtigen op de website.

Namens het bestuur,
Brigitte vd Heijden
Voorzitter NVvH

Download de Presentatie

NVvH_FESSH_Bid2021_Netherlands.pdf  - juni 2017

Download PDF

Het bestuur

Voorzitter

Dr. E.P.A. van der Heijden

Plastisch chirurg

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Den Bosch

 

Vice-voorzitter

Dr. T. van Mulken

Plastisch chirurg

Maastricht UMC

Maastricht /

Zuyderland MC

locatie Sittard-Geleen

 

 

Penningmeester

Dr. J.W.M. Vehof

Plastisch chirurg

Rijnstate Ziekenhuis

Arnhem

 

1e secretaris + PROMS

Dr. A.J.H. Vochteloo

Orthopedisch chirurg

OCON orthopedische Kliniek

Hengelo/Almelo

 

2e secretaris + Social/web

DR. M.J.C. Smeulders

Plastisch chirurg

AMC / The Hand Clinic

Amsterdam

 

Opleiding en wetenschap

Dr. N.W.L. Schep

Chirurg/traumatoloog

Maasstad Ziekenhuis

Rotterdam

Innovaties in de Handchirurgie

Beste leden,

De tijd vliegt en op 11 november zal reeds het negende lustrum congres van de NVvH worden gevierd in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het thema betreft innovaties in de handchirurgie. Sprekers als Prof. Lindau en Dr. Bindra, Dr. Verstreken, Prof. Bleys en Dr. Maas zullen u de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op hun expertise gebied laten zien.

De dag zal worden afgesloten met een diner in het Spoorwegmuseum. Inschrijven is vanaf nu mogelijk!

Innovaties in de Handchirurgie

9-de Lustrum NVvH - 11 nov 2017
Spoorwegmuseum, Utrecht

Inschrijven + programma 

 

Brigitte vd Heijden
Voorzitter NVvH

nvvh spoorwegmuseum

Statuten

Naam en zetel
Artikel 1: De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HANDCHIRURGIE. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie is lid van de International Federation of Societies for Surgery of the Hand en de Federation of European Societies for Surgery of the Hand.

Doel en middelen
Artikel 2: De vereniging heeft ten doel de bevordering van de handchirurgie. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: de belangstelling voor en de kennis van de handchirurgie te verbreiden de kwaliteit van de handchirurgie te bevorderen gebruik makend van de volgende middelen: Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek Organiseren van wetenschappelijke vergaderingen . Richtlijnen ontwikkeling Het bevorderen van contacten en samenwerking met organisaties, zowel nationaal als internationaal, die voor de handchirurgie van belang zijn. Alle andere wettige middelen.

Leden
Artikel 3: De vereniging kent ereleden en gewone leden.

Artikel 4: Als leden worden zij toegelaten die door hun aanmelding van hun belangstelling voor de handchirurgie blijk geven, Ereleden zijn leden met bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 5: Men wordt gewoon lid door zich als zodanig aan te melden bij de secretaris van het bestuur. Het gewone lidmaatschap wordt ondersteund door 2 leden en de kandidaat wordt voorgesteld op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering. Leden en kandidaat dienen aanwezig te zijn op de vergadering. Leden kunnen derhalve 2x per jaar lid worden. De leden die bij de najaarsvergadering lid worden, worden betalend vanaf januari van het jaar daarna. Na acceptatie heeft het nieuwe lid de verplichting een voordracht te houden op de wetenschappelijke vergadering, dit dient plaats te vinden binnen 2 jaar na aanvang van het lidmaatschap. Een lid dient tenminste 1x/2 jaar een vergadering van de vereniging bij te wonen. Bij niet nakomen van deze verplichting wordt het lidmaatschap beeindigd.

Artikel 6: Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
- door overlijden;
- door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur, welke opzegging ingaat aan het einde van het kalenderjaar, waarin de opzegging plaatsvindt; - door opzegging namens de vereniging door het bestuur, ingeval de betrokkene gedurende twee opeenvolgende jaren, ondanks herhaalde aanmaning, niet aan zijn verplichting tot betaling van contributie heeft voldaan.
- door opzegging namens de vereniging door het bestuur, ingeval de betrokkene gedurende twee opeenvolgende jaren, ondanks herhaalde aanmaning, niet aan zijn verplichting tot bijwonen van de vergadering 1x/2jaar heeft voldaan
- Door ontzetting, die geschiedt door de algemene vergadering bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij die niet gewoon lid, erelid meer zijn, kunnen geen rechten op de vereniging doen gelden.

Geldmiddelen
Artikel 7: De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: de jaarlijkse contributies en andere bijdragen van de leden; giften en erfstellingen en legaten; andere inkomsten, zoals sponsorgelden De door de leden te betalen contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld, op voordracht van het Bestuur. Ereleden zijn vrijgesteld van het voldoen van contributie. Contributie dient voldaan te worden via automatische incasso.

Algemene vergadering
Artikel 8: Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9: Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, bestaande uit een wetenschappelijk en een huishoudelijk gedeelte. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid af. Op voordracht van het bestuur, benoemt de algemene vergadering uit haar leden een kascontrolecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uit maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit . Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen aan een dergelijk verzoek te voldoen, hebben de betreffende leden het recht zelf een vergadering bijeen te roepen. De leden ontvangen tenminste acht dagen voor een vergadering de convocatie en de agenda.

Artikel 10: De vereniging organiseert 2 maal per jaar wetenschappelijke vergaderingen voor haar leden. Voorts worden bijzondere algemene vergaderingen gehouden wanneer zulks door het bestuur noodzakelijk wordt geacht dan wel wanneer tenminste twintig gewone leden hieromtrent schriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen punten.

Bestuur
Artikel 11: Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 4 personen; een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. De bestuursleden worden door de algemene vergadering in functie gekozen uit de gewone leden van de vereniging. De zittingsduur is als volgt geregeld: De voorzitter wordt voor een tijd van twee jaar gekozen De secretaris wordt voor een tijd van vier jaar en de penningmeester voor een tijd van vier jaar gekozen. Bij een tussentijdse vacature in het bestuur wordt een nieuw lid gekozen voor een tijd, dat het te vervangen lid nog zitting zou hebben gehad. De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 12: Wanneer het bestuur tussentijds besluit haar taken neer te leggen, al dan niet op verzoek van de algemene vergadering, dienen de twee laatste voorzitters van de vereniging binnen 12 weken na de ontbinding van het bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin een nieuw bestuur ter goedkeuring wordt voorgesteld aan de leden.

Commissies en werkgroepen
Artikel 13: Het bestuur heeft het recht om met goedkeuring van de algemene vergadering commissies en werkgroepen met een speciale opdracht in te stellen. Deze commissies zullen het bestuur desgevraagd van advies dienen en aan de algemene vergadering rapporteren.

Stemrecht
Artikel 14: Alleen de gewone leden en ereleden hebben stemrecht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Op voordracht van het zittende bestuur worden tenminste twintig werkdagen voorafgaande aan een algemene vergadering aan de leden bekend gemaakt welke vacatures ontstaan door het aftreden van bestuursleden, alsmede de namen van de voorgestelde opvolgers. De leden hebben tot tien werkdagen voorafgaande aan de dag van de wetenschappelijke vergadering de tijd om bij de secretaris van het bestuur tegenkandidaten te melden. Indien er geen sprake is van uniformiteit van voordracht, zal over personen met ongetekende, gesloten briefjes worden gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd.

Statuten
Artikel 15: De algemene vergadering kan een besluit nemen tot wijziging van de statuten. Een dergelijk besluit moet genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 16: De algemene vergadering stelt een huishoudelijk en andere reglementen vast, die geen bepalingen mogen bevatten, in strijd met deze statuten of de wet. In alle aangelegenheden, waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, wordt door het bestuur beslist.

Duur
Artikel 17: De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 18: Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering, hetwelk is genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig zijn, dan roept de voorzitter binnen een tijdvak van dertig dagen na datum van die vergadering een nieuwe algemene vergadering bijeen. Alsdan kan tot ontbinding van de vereniging worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering andere voorzieningen treft. Bij besluit tot ontbinding worden de bevoegdheden van de vereffenaars geregeld. Binnen een jaar na het nemen van een besluit tot ontbinding moeten de vereffenaars een algemene vergadering bijeenroepen om rekening en verantwoording te doen. Het batig saldo van de vereniging wordt bestemd voor een doel,zoveel mogelijk overeenkomend met dat van de vereniging, aan te wijzen door de algemene vergadering.

Aanmelden casus

Voordat u een casus kunt versturen, dient u zich eerst aan te melden.
Naam:
E-mailadres: