Patiënten

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van diagnoses en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist in uw regio.

ˇ

Zoek uw specialist

Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.

De hand is een deel van het lichaam met een unieke en complexe anatomie en functie. Er bestaat een delicate balans tussen de diverse structuren. Als deze balans verstoord raakt, treedt vaak een funktie beperking en pijn op. Dit leidt tot verminderde inzetbaarheid in het algemeen dagelijks funktioneren en het arbeidsproces.

Het is daarom essentieel, dat een hand of pols probleem adequaat behandeld wordt. De doelstelling van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor onze patiënten met hand- en polsproblemen.

De vereniging vertegenwoordigt medisch specialisten en paramedici, die zich bezig houden met de behandeling van aangeboren en verworven afwijkingen aan de hand en pols. De leden komen uit verschillende specialismen (plastische chirurgie, orthopedie, chirurgie/traumatologie, revalidatie geneeskunde, handtherapie, fysiotherapie, ergotherapie). 

Wij willen patiënten en (para)medici adviseren om bij klachten aan de hand of pols de juiste behandelaar te kiezen. Op onze site zullen wij in de door de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie, geaccrediteerde handchirurgen en handtherapeuten vermelden. Op deze wijze kunt u de juiste behandelaar vinden voor uw klacht of probleem.Met vriendelijke groet,Dr. J.H. Coert, plastisch chirurg

Voorzitter

FESSH