Patiënten

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van diagnoses en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist in uw regio.

ˇ

Zoek uw specialist

PIP gewricht letsel Luxatie

Proximale interphalangeale (PIP) gewricht letsel Luxatie
Het gewricht tussen het basis– en middenkootje wordt het PIP-gewricht (Proximale InterPhalengeale gewricht) genoemd. Aan de zijkanten van het PIP gewricht lopen gewrichtsbanden (collateraal ligamenten).

Deze banden voorkomen dat de botten zijwaarts bewegen. Aan de palmzijde van deze gewrichten ligt een dikke, bindweefselstructuur, de volaire plaat, die voorkomt overstrekken van de vinger. De banden en de volaire plaat zorgen voor stabiliteit.

Bij een abnormaal grote kracht op een vinger kunnen de banden en volaire plaat van het PIP gewricht uitrekken of scheuren en het gewricht mogelijk zelfs ‘uit de kom schieten’ / luxeren. Soms gaat dit gepaard met het afscheuren van een botfragment, een avulsiefractuur.

Klachten
Bij PIP gewricht bandletsel of volaire plaat letsel kunt u last hebben van:

  • pijn, zwelling en soms verkleuring aan de vinger
  • instabiliteit van de vinger
  • stijfheid van de vinger


Onderzoeken
Uw klachtenpatroon bespreekt u met uw arts. Afhankelijk van de bevindingen uit het gesprek en het lichamelijk onderzoek kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Wanneer er sprake is van een PIP gewricht letsel wordt een röntgenfoto gemaakt. Deze röntgenfoto wordt gemaakt om te beoordelen of verplaatsing in het gewricht heeft plaatsgevonden en om te controleren of een stukje bot is afgebroken (avulsiefractuur). Soms is het nodig om een MRI scan te maken om een scheur en de positie van het omliggende weefsel beter te kunnen beoordelen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling
  • De niet-operatieve behandelingsoptie voor overrekte of gescheurde gewrichtsbanden is een buddy spalk voor een aantal weken. Hierbij wordt de aangedane vinger vastgetaped aan een naastliggende gezonde vinger. Op deze manier kan de gescheurde of verrekte band weer aan elkaar groeien.
  • De niet-operatieve behandelingsoptie voor een overrekte of gescheurde volair plaat is spalktherapie en oefentherapie. Met deze spalk is het alleen mogelijk om de vinger te buigen, strekken kan niet. U dient deze spalk een aantal weken te dragen. Hierna zal er nog enkele weken oefentherapie volgen.
  • Als een PIP gewricht volair plaat letsel al langer bestaat en de vinger stijf is en niet instabiel, zal met name intensieve oefentherapie volgen.

Operatieve behandeling

Een operatie is nodig als:

  • De volaire plaat zo gescheurd is dat er instabiliteit in het gewricht ontstaat.
  • Als een afgebroken stukje bot een aanzienlijk deel van het gewrichtsoppervlak uitmaakt.


Afhankelijk van het type letsel kan gekozen worden voor:

  • Herstel van de volaire plaat d.m.v. volaire plaat terugplaatsing. Dit kan gebeuren met behulp van een botanker.
  • Herstel van het afgebroken stukje bot. Bij deze operatie wordt de losgescheurde band opnieuw gehecht of vastgezet aan het bot. Het losse botfragment wordt afhankelijk van de grootte verwijderd of vastgezet met een stalen pin of botankertje.


Hersteltraject
De duur van de herstelfase na een letsel aan het PIP gewricht is variabel. Pijn-, zwelling- en stijfheidsklachten kunnen langere tijd aanwezig zijn. Soms wordt er pas een eindsituatie bereikt na 1 tot 2 jaar. Dit geldt zowel voor de niet operatieve als de operatieve behandeling. Na een letsel aan het PIP gewricht of na een operatie aan het PIP gewricht kan er littekenweefsel rondom het gewricht vormen. Dit kan zorgen voor een vermindere strek- en buigfunctie. Mogelijk blijft er enige bewegingsbeperking bestaan.