Patiënten

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van diagnoses en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist in uw regio.

ˇ

Zoek uw specialist

Buigpees letsel/flexorpees letsel

Algemeen
Bij glas- of snijverwondingen of andere ongevallen aan de binnenzijde van de hand, pols of vingers kunnen schade veroorzaken aan de buigpezen en de omliggende zenuwen en bloedvaten.

Afhankelijk van het type buigpeesletsel kunnen een of meer vingers nog maar gedeeltelijk of helemaal niet meer gebogen worden.

Klachten
Bij letsel van de buigpees kunt u last hebben van:

  • een onvermogen of beperking om de vinger te buigen
  • pijn, zwelling en warmte in de aangedane vinger
  • een vinger die in rust in de strekstand blijft staan


Onderzoeken
Uw klachtenpatroon bespreekt u met uw arts. Afhankelijk van de bevindingen uit het gesprek en het lichamelijk onderzoek kan soms aanvullend onderzoek nodig zijn.

Behandeling
Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van het type letsel en de tijd die zit tussen het scheuren van de pees en het operatieve herstel van de pees in het ziekenhuis.

  • Hechten van de buigpees. Dit gebeurt met stevige hechtingen, waarbij de pees of pezen nog wel goed moet(en) kunnen glijden.
  • Terugplaatsen van de pees op het bot met de hulp van een botanker. Dit is mogelijk als de pees doorsneden is net op het niveau waar de pees aan het bot vast zit.
  • Als het buigpeesletsel al langere tijd bestaat (per patiënt variërend, maar ongeveer vanaf 4-6 weken), is het mogelijk dat de pees en de peesschede dusdanig verlittekend zijn dat een direct herstel niet meer mogelijk is. Er kan dan een buigpeesreconstructie plaatsvinden.


Afhankelijk van het letsel wordt er een zigzag snede gemaakt over de binnenzijde van de vinger en hand. De huid wordt opzij geklapt. De zenuwen en bloedvaten van de vingers worden opzij gehouden en de buigpezen komen in beeld. Als de zenuw(en) kapot is/ zijn worden deze ook hersteld. Indien er sprake is van een gedeeltelijke doorsnijding van de pees dan kan het zo zijn dat het niet nodig is om hechtingen te plaatsen. Bij een complete doorsnijding wordt de pees met stevige hechtingen hersteld. Het is belangrijk dat de pees een goede glijdende functie behoudt. Bij een pees-bot afscheuring (Jersey vinger) wordt de pees aan het bot verankerd met behulp van een botanker.

Hersteltraject
Na een paar dagen begint u met oefentherapie waarvoor een speciale spalk gemaakt zal worden. Onder begeleiding van het handenteam kunt u starten met bewegen van de vinger. Na twaalf weken mag u de vinger weer normaal belasten. Het herstel en de revalidatie van een buigpeesletsel is er enerzijds op gericht om de herstelde buigpees de kans te geven te genezen zonder dat de pees opnieuw scheurt en de herstelde buigpees anderzijds te laten bewegen om verklevingen (en dus stijfheid) van het omliggende weefsel te voorkomen. De duur van de herstelfase na een operatie aan buigpeesletsel is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel.