Patiënten

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van diagnoses en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist in uw regio.

ˇ

Zoek uw specialist

Mallet finger

Algemeen
Een mallet finger kan ontstaan door een directe klap op de top van een uitgestrekte vinger. Het lukt niet meer om de vinger actief te strekken. De strekpees van het vingerkootje van de top van de vinger is afgescheurd.

Soms breekt er ook een stukje bot af van dit vingerkootje er is dan sprake van een avulsiefractuur.

Klachten
Bij een mallet finger kunt u last hebben van onderstaande klachten:

  • Een pijnlijke en afhangende vingertop die niet gestrekt kan worden.
  • Bij een avulsiefractuur kan er roodheid en zwelling ontstaan van het gewricht.


Onderzoek
U bespreekt uw klachtenpatroon met de arts en er wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
In geval van verdenking op een mallet finger wordt een röntgenfoto gemaakt. Deze röntgenfoto wordt gemaakt om te controleren of er een stukje bot is afgebroken (avulsiefractuur). Het is zelden nodig verder onderzoek te doen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

Spalktherapie - De spalk zorgt ervoor dat het eindgewricht in een licht overstrekte stand staat zodat de peesuiteinden van de strekpees weer aan elkaar groeien door verlittekening. Deze spalk moet u gedurende zes tot acht weken dragen.. U mag de vinger in deze periode beslist niet buigen in het eindgewricht. Het middengewricht moet juist wel geoefend worden. U krijgt hiervoor instructies van uw arts of handtherapeut. Na 6-8 weken wordt de spalk geleidelijk afgebouwd om te kunnen oefenen met het strekken en buigen van het eindgewricht Het duurt ongeveer 3 maanden tot u uw vinger weer volledig kan belasten. Ook als de mallet finger al langer bestaat (tot 1 jaar na het ontstaan van de mallet) kan goede spalktherapie nog tot een goed resultaat leiden. Een minimale terugval van de strekfunctie is acceptabel. Ook na een goede spalktherapie gebeurt het soms dat het eindkootje weer gaat hangen.


Operatieve behandeling

Er wordt gekozen voor een operatie wanneer er een avulsiefractuur is, waarbij het botfragment een groot gedeelte van het gewricht oppervlak beslaat of eerdere spalktherapie niet voldoende heeft geholpen. Bij deze operatie wordt het botfragment op zijn plaats vastgezet met een schroef of pin. Indien er geen fractuur aanwezig is wordt de pees ingekort en opnieuw gehecht. Hierna wordt het gewricht gestabiliseerd met een pin / K-draad voor enkele weken.

Hersteltraject
Bij een avulsiefractuur is de nabehandeling afhankelijk van de botgenezing. Na enkele weken wordt de K-draad poliklinisch verwijderd.. De verdere nabehandeling is vergelijkbaar met het traject na de eerste 6 weken spalktherapie. De duur van de herstelfase na een operatie van een mallet finger is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel