Patiënten

Welkom op het patiënten-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van diagnoses en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist in uw regio.

ˇ

Zoek uw specialist

Ganglion Mucoid Cyste

Algemeen
Een ganglion of slijmcyste is een omkapselde holte gevuld met geel, geleiachtig vocht. Het ganglion kan ontstaan in het gewrichtskapsel, de peesschede of de gewrichtsband en kan op verschillende posities ontstaan:

binnenkant pols, strekzijde pols, vingertop. Indien het ganglion zich op de vingertop  bevindt wordt dit ook wel een mucoid cyste genoemd.

Een ganglion kan veranderen van grootte, spontaan verdwijnen en openbarsten. Het is een goedaardige zwelling, onschuldig van aard. De oorzaak van een ganglion is vaak onduidelijk. Bij oudere mensen kan slijtage (artrose) een rol spelen en soms ontstaat een ganglion na bijvoorbeeld een polsbreuk. Specifieke werkzaamheden of hobby’s hebben geen invloed op het ontstaan van een ganglion. Bij sommige patienten kan het ganglion ook een uiting zijn van instabiliteit / laxiteit van de gewrichten.

Klachten
Soms geeft een ganglion in de pols geen klachten. U kunt echter klachten hebben van:

  • Een voelbare gladde bult op pols.
  • Verandering van grootte, volledig verdwijnen of openbarsten van het ganglion.
  • Een zeurend gevoel, pijn of tintelingen bij bepaalde bewegingen.
  • Bewegingsbeperking en krachtverlies.
  • Ontstekingsverschijnselen zoals roodheid, pijn en warmte.


Aanvullend onderzoek
U bespreekt uw klachtenpatroon met de arts en er wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
In geval van verdenking van een onderliggende aandoening (zoals slijtage) wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd bijvoorbeeld.röntgenfoto, echografie, MRI.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

Een ganglion in de pols kan spontaan verdwijnen of geen klachten geven. In overleg met de patiënt kan dan ook besloten worden af te wachten of handtherapeutische oefeningen te starten. Een niet-operatieve behandeling bestaat uit het leegzuigen van de cyste met een naald en het toedienen van ontstekingsremmers. De kans op terugkeer van het ganglion is echter groot, daarom wordt slechts zelden voor deze behandeling gekozen.


Operatieve behandeling

Bij een operatie wordt het ganglion in het geheel verwijderd. Op de plek van het ganglion wordt een snede gemaakt. Hierna wordt het ganglion met de steel verwijderd. Dit wordt met zorg gedaan om schade aan omliggende structuren (zoals zenuwen, gewrichtsbanden en bloedvaten) te voorkomen. Het steeltje van het ganglion loopt vaak door tot het gewricht. De basis van het steeltje in het gewricht wordt ‘schoongemaakt’. De wond wordt vervolgens met hechtingen gesloten. Indien het om een mucoidcyste of ganglion van een vingergewricht gaat wordt er soms een huidplastiek verricht. Soms wordt er voor gekozen om een ganglion van de pols middels een kijkoperatie (arthroscopie) te verwijderen.

Hersteltraject
De duur van de herstelfase na operatie aan een ganglion is verschillend en afhankelijk van uw wondgenezing en littekenvorming. Het gewricht kan langere tijd enige stijfheid vertonen.