Zorgverleners

Welkom op het zorgverleners-gedeelte van de website. Hier vindt u een overzicht van richtlijnen en de mogelijkheid tot het zoeken van een specialist per regio.

ˇ

Zoek uw specialist

Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie

Welkom op het zorgverleners-gedeelte van de website van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.

Aandoeningen aan de hand en traumata van de hand lijken vaak minimale consequenties te hebben, maar kunnen leiden tot ernstige morbiditeit, verlies van arbeid en kwaliteit van leven. De behandeling van de hand en pols in Nederland heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende hoeken aandacht gekregen.

Ondanks deze initiatieven is in de praktijk er heden ten dage nog steeds verbetering ten aanzien van de behandeling  van de traumatische letsel van de hand en pols en aandoeningen aan de hand mogelijk. De NVVH heeft als doel de kwaliteit van de handchirurgie te bevorderen.

Via deze website willen wij patiënten informeren over hun aandoeningen en voor zorgverleners,  de verwijzingen naar de hand en pols specialisten vergemakkelijken.

FESSH